Koutecký 23.2.2021

Základní kurs oboru oboru informatika, ve kterém jsou uceleně probrány základní partie teorie grafů a množinových systémů jak po strukturální, tak po algoritmické stránce.
nogare
Matfyz(ák|ačka) level I
Příspěvky: 4
Registrován: 11. 6. 2019 00:48
Typ studia: Informatika Bc.

Koutecký 23.2.2021

Příspěvek od nogare »

Početní
  • Zadefinuj množinový systém, řetězec, antiřetězec.
  • Zadefinuj vytvořující funkci posloupnosti (obecně) a vyslov uzavřený vzorec pro Fibonacciho čísla
Grafové
  • Zformuluj Ford-Fulkersonův algoritmus (včetně definic, které v něm budeš potřebovat)
  • Vyslov hlavní větu o vrcholové a hranové souvislosti grafů (včetně definic, které v ní budeš potřebovat)
Kombinatorické struktury
  • Zadefinuj lineární kód, jeho generující a kontrolní matici (spolu s pojmy které budeš potřebovat v definicích potřebovat)
  • Vyslov větu o počtu přímek a bodů a počtu bodů na každé přímce pro konečné projektivní roviny
Odpovědět

Zpět na „DMI011 Kombinatorika a grafy I“