Stránka 1 z 1

Zkouška 10.6.2019

PříspěvekNapsal: 10. 6. 2019 20:41
od KubP
1. Popište mikroploškový model odrazu světla, jeho princip, uveďte vzorec a rozveďte jeho jednotlivé části. Jaké jsou předpoklady tohoto modelu?

2. Popište jak implementovat plošné zdroje světla do základního raytraceru. Jak samplovat světlo tvaru obdélníku, kruhu, trojúhelníku, rovinného mnohoúhelníku?

3. Mějme scénu složenou z mnoha trojúhelníků. Jak tuto scénu reprezentovat pro raytracer? Jaká data jsou uložená u trojúhelníků a jaká u jejich vrcholů? Jak byste zrychlili průchod scénou? Zamyslete se i nad paralelizací (GPU).

Zkouška byla velmi pohodová. Kdo odevzdá brzo, tomu to opraví na místě, a jelikož tam bylo málo lidí, tak i některá další řešení opravil na počkání. Na vypracování řešení bylo 75 minut. U 1 jako vzorec stačilo FGD/4(n.l)(n.v) (a popsat co je F, G a D). U 3 je dobré zamyslet se i nad konstrukcí akcelerační struktury. K paralelismu jsem napsal, že většina těchto struktur lze číst paralelně a že RTX pravděpodobně používá něco hiearchického (spekulace).