Stránka 1 z 1

Pangrác 2.2.2017

PříspěvekNapsal: 2. 2. 2017 15:37
od Speedding
1) Definujte pojem charakteristika tělesa (1)
2) Zformulujte a dokažte větu o maticové reprezentaci lineárního zobrazení (4)
3) Byla zadána nějaká matice 3x3. Měli jsme určit dim(S(A) \cap Ker(A)) a dim(S(A) + Ker(A)) (3)
4) Rozhodněte (a dokažte), zda pro každou symetrickou matici A platí, že A^k je také symetrická (pro všechna k z N) (2)

No a na ústní neomezeně mnoho času, losovalo se z témat: Soustava Ax=b, Matice, Vektorové prostory, Báze, Lineární zobrazení

Vytáhl jsem si lineární zobrazení, popsal celý A3 papír (psal jsem fakt malým písmem a ke všemu důkazy), pan Pangrác se zeptal na pár doplňujících otázek a dal mi 1