Informatika LS

 • MAI055 Matematická analýza II
  Pokračování kurzu matematické analýzy pro studenty prvního ročníku informatiky, které obsahuje Riemannův integrál, posloupnosti a řady funkcí (včetně mocninných a Fourierových řad), metrické prostory.
  86 Témata
  272 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Speedding Zobrazit poslední příspěvek
  17. 6. 2017 19:58
 • MAI058 Lineární algebra II
  Pokračování předmětu MAI057 - speciální matice, determinanty, vlastní čísla, základy lineárního programování, aplikace lineární algebry.
  83 Témata
  245 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Sejsel Zobrazit poslední příspěvek
  11. 11. 2017 18:11
 • PRG031 Programování II
  Pokračování základního kursu programování pro studenty 1. ročníku bakalářského studia informatiky a učitelství informatiky. Výuka bezprostředně navazuje na předmět PRG030 Programování I výkladem dalších algoritmů a jejich programové realizace, postupů a technik užívaných při tvorbě programů. Posluchači se seznámi se základy objektového programování a práce v současných vývojových prostředích. Předpokládají se vstupní znalosti v rozsahu předmětu PRG030 Programování I.
  88 Témata
  434 Příspěvky
  Poslední příspěvek od abc Zobrazit poslední příspěvek
  29. 1. 2018 22:50
 • TIN060 Algoritmy a datové struktury I
  Úvodní přednáška o základních typech algoritmů a datových strukturách potřebných pro jejich implementaci.
  114 Témata
  381 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Speedding Zobrazit poslední příspěvek
  26. 6. 2017 13:30
 • SWI095 Úvod do UNIXu
  Seznámení se základními principy operačního systému UNIX, převážně z uživatelského hlediska. Absolvent kurzu by měl být schopen napsat netriviální program v shellu.
  166 Témata
  566 Příspěvky
  Poslední příspěvek od anonym_ Zobrazit poslední příspěvek
  17. 5. 2018 17:52
 • Ostatní
  10 Témata
  31 Příspěvky
  Poslední příspěvek od mathemage Zobrazit poslední příspěvek
  12. 7. 2011 17:41
 • SWI071 Ochrana informace II
  Základní přehled o problematice ochrany informací. Diskutovány budou možné zdroje ohrožení, metody ochrany proti těmto nebezpečím, způsob návrhu globální bezpečnostní strategie.
  48 Témata
  166 Příspěvky
  Poslední příspěvek od david1 Zobrazit poslední příspěvek
  11. 6. 2016 02:53
 • TIN071 Automaty a gramatiky
  Základní přednáška z teorie jazyků a automatů. Důraz je kladen na seznámení se základními pojmy a fakty (konečné a zásobníkové automaty, Turingovy stroje, regulární, bezkontextové a kontextové gramatiky).
  112 Témata
  617 Příspěvky
  Poslední příspěvek od vasek.rozhon Zobrazit poslední příspěvek
  27. 5. 2017 07:01
 • PRG033 Ročníkový projekt - specifikace
  Samostatné vypracování náročnějšího programu v libovolném programovacím jazyce (obvykle v jazyce C++) a příslušné vývojové a uživatelské dokumentace jako završení výuky individuálního programování. Tento program se může stát základem pro individuální projekt požadovaný k bakalářské zkoušce z informatiky. Zápočet bude udělen za vypracování detailní specifikace a předvedení rozpracované verze díla.
  19 Témata
  105 Příspěvky
  Poslední příspěvek od smixers Zobrazit poslední příspěvek
  21. 8. 2012 15:36
 • DMI011 Kombinatorika a grafy I
  Základní kurs oboru oboru informatika, ve kterém jsou uceleně probrány základní partie teorie grafů a množinových systémů jak po strukturální, tak po algoritmické stránce.
  96 Témata
  380 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Speedding Zobrazit poslední příspěvek
  9. 6. 2017 10:29
 • DBI025 Databázové systémy
  Základní kurs podávající průřez problematikou. Jsou popsány tři úrovně pohledu na data. Konceptuální modelování je založeno na ER modelu, databázové modelování se zabývá podrobně teorií relačního modelu dat (algebra, kalkul, základy SQL, algoritmy návrhu relační databáze, normální formy) a principy objektově-relačního modelu. Transakční zpracování a paralelní přístup, algoritmy implementace relačních operací.
  94 Témata
  805 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Jenda_ Zobrazit poslední příspěvek
  25. 5. 2014 18:46
 • Ostatní
  24 Témata
  60 Příspěvky
  Poslední příspěvek od martinerk0 Zobrazit poslední příspěvek
  16. 6. 2017 15:03
 • SWI036 Programování pro Windows I & II
  Principy tvorby Windows aplikací (programy řízené událostmi, komunikace pomocí zpráv). Základní API funkce tříd USER (okna, menu, kursor, ikona, dialogy) a GDI (pera, štětce, bitové mapy).
  14 Témata
  84 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Teuzz Zobrazit poslední příspěvek
  11. 6. 2010 08:57
 • SWI096 Internet
  Teoretické základy sítě Internet (OSI model, rodina protokolu TCP/IP). Tvorba webových aplikací s využitím jazyku HTML, CSS, JavaScript, PHP a SQL.
  6 Témata
  32 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Almer Zobrazit poslední příspěvek
  2. 11. 2010 01:24
 • PRG005 Neprocedurální programování
  Přednáška je věnována neprocedurálnímu programování. Většina semestru je věnována programování v jazyku Prolog, ve kterém studenti i ladí zápočtové programy. Informativně se studenti seznámí i s jazykem LISP a neprocedurálními částmi programovacích systémů.
  148 Témata
  604 Příspěvky
  Poslední příspěvek od didllicek Zobrazit poslední příspěvek
  20. 9. 2017 20:31
 • NSWI143 Architektura počítačů
  4 Témata
  4 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Speedding Zobrazit poslední příspěvek
  14. 6. 2017 14:30
 • Ostatní
  52 Témata
  176 Příspěvky
  Poslední příspěvek od pali6 Zobrazit poslední příspěvek
  17. 6. 2017 12:51
 • PGR004 Počítačová grafika II
  9 Témata
  11 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Kalthar Zobrazit poslední příspěvek
  7. 6. 2016 15:32
 • PRG036 Technologie XML
  30 Témata
  118 Příspěvky
  Poslední příspěvek od regina Zobrazit poslední příspěvek
  9. 6. 2016 07:05
 • SZZ026 Bakalářská práce
  Pro studenty všech studijních programů bakalářského studia.
  21 Témata
  218 Příspěvky
  Poslední příspěvek od čert_99 Zobrazit poslední příspěvek
  6. 4. 2011 06:15
 • PRG003 Metodika programování a filozofie programovacích jazyků
  Přednáška je vhodná především pro studenty informatiky - jak odborného, tak i učitelského studia, mohou ji však navštěvovat i posluchači jiných oborů, kteří se hlouběji zajímají o programování. Přednáška předpokládá u posluchačů znalosti základů programování, programovacích jazyků Pascal (včetně objektového programování v něm), C a C++ a některého neprocedurálního jazyka - nejlépe Prologu. Složení příslušných zkoušek však není vstupní podmínkou. Na přednášce se společně zamyslíme nad vývojem metodiky programování (strukturované, modulární, objektové, event-driven, logické, funkcionální,... programování) a nad tím, jak se tyto koncepty projevily v nejdůležitějších programovacích jazycích. Půjde nám o souvislosti, ne o detaily nebo přesný historický popis vývoje. Při výběru programovacích jazyků budeme větší pozornost věnovat těm, které se skutečně "ujaly v praxi".
  5 Témata
  10 Příspěvky
  Poslední příspěvek od madvorak Zobrazit poslední příspěvek
  2. 9. 2015 19:22
 • MAI064 Matematické struktury
  Struktury, s nimiž se studenti již setkali (relace, algebraické struktury, struktury spojitosti); specifické vlastnosti, srovnání. Různé konstrukce (podobjekty, ekvivalence a kongruence, součiny, sumy a pod.) a jejich společné rysy. Zvláštní pozornost bude věnována částečným uspořádáním, a to jak obecným záležitostem, tak i aspektům speciálního významu pro informatiku. Některá základní fakta teorie kategorií.
  75 Témata
  355 Příspěvky
  Poslední příspěvek od hippies Zobrazit poslední příspěvek
  23. 9. 2015 11:11
 • MAI042 Numerická matematika
  Základní kurs numerické matematiky pro informatiky.
  13 Témata
  36 Příspěvky
  Poslední příspěvek od antonio Zobrazit poslední příspěvek
  20. 6. 2017 17:21
 • SWI021 Počítačové sítě II
  Druhý semestr základního kurzu se zaměřením na referenční model ISO/OSI.
  9 Témata
  31 Příspěvky
  Poslední příspěvek od TommyBrambora Zobrazit poslední příspěvek
  15. 6. 2017 18:04
 • SWI045 Rodina protokolů TCP/IP
  Přehledový kurz filozofie rodiny protokolů TCP/IP.
  10 Témata
  29 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Zulgot Zobrazit poslední příspěvek
  5. 6. 2017 08:26
 • NPRG038 Pokročilé programování pro .NET
  18 Témata
  48 Příspěvky
  Poslední příspěvek od biosek Zobrazit poslední příspěvek
  15. 6. 2015 18:37

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník