Informatika LS

 • MAI055 Matematická analýza II
  Pokračování kurzu matematické analýzy pro studenty prvního ročníku informatiky, které obsahuje Riemannův integrál, posloupnosti a řady funkcí (včetně mocninných a Fourierových řad), metrické prostory.
  91 Témata
  277 Příspěvky
  Poslední příspěvek od awk Zobrazit poslední příspěvek
  23. 6. 2018 07:24
 • MAI058 Lineární algebra II
  Pokračování předmětu MAI057 - speciální matice, determinanty, vlastní čísla, základy lineárního programování, aplikace lineární algebry.
  89 Témata
  252 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Thrayld Zobrazit poslední příspěvek
  25. 6. 2018 22:01
 • PRG031 Programování II
  Pokračování základního kursu programování pro studenty 1. ročníku bakalářského studia informatiky a učitelství informatiky. Výuka bezprostředně navazuje na předmět PRG030 Programování I výkladem dalších algoritmů a jejich programové realizace, postupů a technik užívaných při tvorbě programů. Posluchači se seznámi se základy objektového programování a práce v současných vývojových prostředích. Předpokládají se vstupní znalosti v rozsahu předmětu PRG030 Programování I.
  96 Témata
  447 Příspěvky
  Poslední příspěvek od SaNuel Zobrazit poslední příspěvek
  11. 10. 2018 14:35
 • TIN060 Algoritmy a datové struktury I
  Úvodní přednáška o základních typech algoritmů a datových strukturách potřebných pro jejich implementaci.
  120 Témata
  389 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Blaward Zobrazit poslední příspěvek
  13. 6. 2018 21:51
 • SWI095 Úvod do UNIXu
  Seznámení se základními principy operačního systému UNIX, převážně z uživatelského hlediska. Absolvent kurzu by měl být schopen napsat netriviální program v shellu.
  174 Témata
  576 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Alfonz Zobrazit poslední příspěvek
  14. 9. 2018 16:38
 • Ostatní
  12 Témata
  34 Příspěvky
  Poslední příspěvek od NeverNotBluu Zobrazit poslední příspěvek
  4. 6. 2018 19:06
 • SWI071 Ochrana informace II
  Základní přehled o problematice ochrany informací. Diskutovány budou možné zdroje ohrožení, metody ochrany proti těmto nebezpečím, způsob návrhu globální bezpečnostní strategie.
  48 Témata
  166 Příspěvky
  Poslední příspěvek od david1 Zobrazit poslední příspěvek
  11. 6. 2016 02:53
 • TIN071 Automaty a gramatiky
  Základní přednáška z teorie jazyků a automatů. Důraz je kladen na seznámení se základními pojmy a fakty (konečné a zásobníkové automaty, Turingovy stroje, regulární, bezkontextové a kontextové gramatiky).
  113 Témata
  618 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Speedding Zobrazit poslední příspěvek
  31. 5. 2018 07:44
 • PRG033 Ročníkový projekt - specifikace
  Samostatné vypracování náročnějšího programu v libovolném programovacím jazyce (obvykle v jazyce C++) a příslušné vývojové a uživatelské dokumentace jako završení výuky individuálního programování. Tento program se může stát základem pro individuální projekt požadovaný k bakalářské zkoušce z informatiky. Zápočet bude udělen za vypracování detailní specifikace a předvedení rozpracované verze díla.
  19 Témata
  105 Příspěvky
  Poslední příspěvek od smixers Zobrazit poslední příspěvek
  21. 8. 2012 15:36
 • DMI011 Kombinatorika a grafy I
  Základní kurs oboru oboru informatika, ve kterém jsou uceleně probrány základní partie teorie grafů a množinových systémů jak po strukturální, tak po algoritmické stránce.
  103 Témata
  387 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Quake Zobrazit poslední příspěvek
  10. 9. 2018 14:51
 • DBI025 Databázové systémy
  Základní kurs podávající průřez problematikou. Jsou popsány tři úrovně pohledu na data. Konceptuální modelování je založeno na ER modelu, databázové modelování se zabývá podrobně teorií relačního modelu dat (algebra, kalkul, základy SQL, algoritmy návrhu relační databáze, normální formy) a principy objektově-relačního modelu. Transakční zpracování a paralelní přístup, algoritmy implementace relačních operací.
  94 Témata
  805 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Jenda_ Zobrazit poslední příspěvek
  25. 5. 2014 18:46
 • Ostatní
  26 Témata
  62 Příspěvky
  Poslední příspěvek od awk Zobrazit poslední příspěvek
  19. 4. 2019 06:43
 • SWI036 Programování pro Windows I & II
  Principy tvorby Windows aplikací (programy řízené událostmi, komunikace pomocí zpráv). Základní API funkce tříd USER (okna, menu, kursor, ikona, dialogy) a GDI (pera, štětce, bitové mapy).
  14 Témata
  84 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Teuzz Zobrazit poslední příspěvek
  11. 6. 2010 08:57
 • SWI096 Internet
  Teoretické základy sítě Internet (OSI model, rodina protokolu TCP/IP). Tvorba webových aplikací s využitím jazyku HTML, CSS, JavaScript, PHP a SQL.
  6 Témata
  32 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Almer Zobrazit poslední příspěvek
  2. 11. 2010 01:24
 • PRG005 Neprocedurální programování
  Přednáška je věnována neprocedurálnímu programování. Většina semestru je věnována programování v jazyku Prolog, ve kterém studenti i ladí zápočtové programy. Informativně se studenti seznámí i s jazykem LISP a neprocedurálními částmi programovacích systémů.
  150 Témata
  610 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Quimby Zobrazit poslední příspěvek
  16. 9. 2018 11:12
 • NSWI143 Architektura počítačů
  5 Témata
  5 Příspěvky
  Poslední příspěvek od kukas Zobrazit poslední příspěvek
  31. 5. 2018 10:53
 • Ostatní
  53 Témata
  177 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Bimbinbiribong Zobrazit poslední příspěvek
  9. 6. 2018 15:45
 • PGR004 Počítačová grafika II
  9 Témata
  11 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Kalthar Zobrazit poslední příspěvek
  7. 6. 2016 15:32
 • PRG036 Technologie XML
  30 Témata
  118 Příspěvky
  Poslední příspěvek od regina Zobrazit poslední příspěvek
  9. 6. 2016 07:05
 • SZZ026 Bakalářská práce
  Pro studenty všech studijních programů bakalářského studia.
  21 Témata
  218 Příspěvky
  Poslední příspěvek od čert_99 Zobrazit poslední příspěvek
  6. 4. 2011 06:15
 • PRG003 Metodika programování a filozofie programovacích jazyků
  Přednáška je vhodná především pro studenty informatiky - jak odborného, tak i učitelského studia, mohou ji však navštěvovat i posluchači jiných oborů, kteří se hlouběji zajímají o programování. Přednáška předpokládá u posluchačů znalosti základů programování, programovacích jazyků Pascal (včetně objektového programování v něm), C a C++ a některého neprocedurálního jazyka - nejlépe Prologu. Složení příslušných zkoušek však není vstupní podmínkou. Na přednášce se společně zamyslíme nad vývojem metodiky programování (strukturované, modulární, objektové, event-driven, logické, funkcionální,... programování) a nad tím, jak se tyto koncepty projevily v nejdůležitějších programovacích jazycích. Půjde nám o souvislosti, ne o detaily nebo přesný historický popis vývoje. Při výběru programovacích jazyků budeme větší pozornost věnovat těm, které se skutečně "ujaly v praxi".
  6 Témata
  11 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Kalthar Zobrazit poslední příspěvek
  3. 6. 2018 00:38
 • MAI064 Matematické struktury
  Struktury, s nimiž se studenti již setkali (relace, algebraické struktury, struktury spojitosti); specifické vlastnosti, srovnání. Různé konstrukce (podobjekty, ekvivalence a kongruence, součiny, sumy a pod.) a jejich společné rysy. Zvláštní pozornost bude věnována částečným uspořádáním, a to jak obecným záležitostem, tak i aspektům speciálního významu pro informatiku. Některá základní fakta teorie kategorií.
  75 Témata
  355 Příspěvky
  Poslední příspěvek od hippies Zobrazit poslední příspěvek
  23. 9. 2015 11:11
 • MAI042 Numerická matematika
  Základní kurs numerické matematiky pro informatiky.
  13 Témata
  36 Příspěvky
  Poslední příspěvek od antonio Zobrazit poslední příspěvek
  20. 6. 2017 17:21
 • SWI021 Počítačové sítě II
  Druhý semestr základního kurzu se zaměřením na referenční model ISO/OSI.
  9 Témata
  32 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Návštěvník Zobrazit poslední příspěvek
  13. 6. 2018 17:47
 • SWI045 Rodina protokolů TCP/IP
  Přehledový kurz filozofie rodiny protokolů TCP/IP.
  10 Témata
  29 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Zulgot Zobrazit poslední příspěvek
  5. 6. 2017 08:26
 • NPRG038 Pokročilé programování pro .NET
  18 Témata
  48 Příspěvky
  Poslední příspěvek od biosek Zobrazit poslední příspěvek
  15. 6. 2015 18:37

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník