Informatika ZS

 • DMI002 Diskrétní matematika
  Úvod do kombinatoriky a teorie grafů. Důraz je kladen na aktivní zvládnuti základních pojmů a metod (relace, zobrazení, graf; přesná formulace matematických tvrzení, řešení příkladů a dokazovaní jednoduchých tvrzení).
  126 Témata
  318 Příspěvky
  Poslední příspěvek od kokowa Zobrazit poslední příspěvek
  13. 1. 2021 22:39
 • MAI054 Matematická analýza I
  Kurz matematické analýzy pro studenty prvního ročníku informatiky, který obsahuje základy diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné (limita, spojitost, derivace, Taylorovy polynomy), číselné posloupnosti a řady, primitivní funkce.
  124 Témata
  496 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Vít Jelínek Zobrazit poslední příspěvek
  2. 7. 2020 14:16
 • MAI057 Lineární algebra I
  Základy lineární algebry (vektorové prostory, lineární zobrazení, řešení soustav lineárních rovnic, matice).
  95 Témata
  269 Příspěvky
  Poslední příspěvek od nogare Zobrazit poslední příspěvek
  8. 9. 2020 14:18
 • PRG030 Programování I
  Základní kurs programování pro studenty 1. ročníku bakalářského studia informatiky a učitelství informatiky. Obsahem kursu je programovací jazyk Pascal a Turbo Pascal, problematika návrhu algoritmů a tvorby programů.
  32 Témata
  137 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Him Zobrazit poslední příspěvek
  25. 2. 2008 23:10
 • SWI120 Principy počítačů a operačních systémů
  Úvodní přednáška zahrnující základy architektur počítačů, jejich vývoje, návrhu a implementace a základy teorie, koncepce a implementace operačních systémů.
  85 Témata
  674 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Speedding Zobrazit poslední příspěvek
  2. 6. 2017 17:48
 • Ostatní
  Vše co není uvedeno jinde
  15 Témata
  135 Příspěvky
  Poslední příspěvek od HimHimself Zobrazit poslední příspěvek
  5. 2. 2020 08:43
 • DMI051 Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) II
  Budou probírány některé kombinatorické a jiné úlohy (snadno formulovatelné), které budou řešeny za aktivní spoluúčasti studentů. Vhodné pro studenty, kteří by se chtěli v budoucnosti věnovat vědecké práci v matematice a informatice. Přípravný seminář pro pokročilejší semináře (např. pro DMI022: Kombinatorický seminář). Vhodné pro studenty 1. ročníku. Nevyžadují se žádné předběžné znalosti (ani absolvování DMI050:Úvod do řešení probl. komb., mat. a j. I), pouze ochota pracovat a přemýšlet.
  1 Témata
  2 Příspěvky
  Poslední příspěvek od tutchek Zobrazit poslední příspěvek
  30. 5. 2005 22:16
 • MAI056 Matematická analýza III
  Základní kurz matematické analýzy pro druhý ročník oboru informatika, zahrnující základy diferenciálního počtu funkcí více proměnných (parciální derivace, diferenciál, věta o implicitních funkcích, extrémy, Lagrangeovy multiplikátory), diferenciální rovnice, vícerozměrný integrál.
  103 Témata
  502 Příspěvky
  Poslední příspěvek od vaclav.volhejn Zobrazit poslední příspěvek
  15. 1. 2020 19:31
 • OFY016 Fyzika pro nefyziky I - Svět kolem nás
  Výběrová přednáška pro všechny, které fyzika alespoň někdy alespoň trochu bavila - a snad i pro ty, které nebavila. Cílem bude ukázat si na vybraných tématech nejen kousky toho, co díky fyzice o světě víme, ale také jak resp. odkud to víme, proč je to zajímavé a k čemu je to dobré. Nepůjde jen o "fyziku s křídou a tabulí"; tam, kde to bude možné, budeme svět kolem nás zkoumat i pomocí jednoduchých experimentů.
  3 Témata
  15 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Návštěvník Zobrazit poslední příspěvek
  23. 1. 2014 18:48
 • SWI089 Ochrana informace I
  Základní přehled o problematice ochrany informací. Diskutovány budou možné zdroje ohrožení, metody ochrany proti těmto nebezpečím, způsob návrhu globální bezpečnostní strategie.
  67 Témata
  182 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Elen Eresiel Zobrazit poslední příspěvek
  26. 1. 2021 23:08
 • SWI096 Internet
  Teoretické základy sítě Internet (OSI model, rodina protokolu TCP/IP). Tvorba webových aplikací s využitím jazyku HTML, CSS, JavaScript, PHP a SQL.
  2 Témata
  14 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Yogi Zobrazit poslední příspěvek
  2. 3. 2011 20:21
 • TIN061 Algoritmy a datové struktury II
  Pokračování přednášky TIN060 Algoritmy a datové struktury I
  135 Témata
  532 Příspěvky
  Poslední příspěvek od ERRORCEK Zobrazit poslední příspěvek
  15. 2. 2021 14:20
 • Ostatní
  Vše co není uvedeno jinde
  23 Témata
  58 Příspěvky
  Poslední příspěvek od borek Zobrazit poslední příspěvek
  1. 2. 2020 14:27
 • Aplikační software
  17 Témata
  65 Příspěvky
  Poslední příspěvek od QZuzka Zobrazit poslední příspěvek
  5. 6. 2008 21:34
 • NPRG035 Jazyk C# a platforma .NET
  Cílem semináře je seznámit posluchače s jazykem C#, prostředím platformy .NET a tvorbou aplikací s grafickým uživatelským rozhraním. Předpokládají se znalosti objektově orientovaného programování.
  77 Témata
  323 Příspěvky
  Poslední příspěvek od ObyčajnýSlovák Zobrazit poslední příspěvek
  22. 1. 2020 11:52
 • NPRG041 Programování v C++
  Základní kurs objektově orientovaného programování v C++. Třídy a objekty, zapouzdření, metody, plymorfismus. Abstraktní datové typy, přetěžování. Kontejnery, iterátory, algoritmy. Šablony, generické programování, kompilační polymorfismus. Výjimky. Bezpečné a přenositelné programování, vazby na OS.
  79 Témata
  166 Příspěvky
  Poslední příspěvek od lukascaha Zobrazit poslední příspěvek
  19. 1. 2021 14:54
 • AIL062 Výroková a predikátová logika
  Výroková logika, normální tvary formulí, predikátová logika, věty o úplnosti výrokové a predikátové logiky, prenexní tvary formulí, modely teorií 1. řádu. Meze formální metody, Gödelovy věty.
  180 Témata
  1192 Příspěvky
  Poslední příspěvek od I30T4 Zobrazit poslední příspěvek
  29. 1. 2019 16:43
 • PGR013 Java
  Předmět zaměřený na praktické programování v jazyku a prostředí Java
  78 Témata
  205 Příspěvky
  Poslední příspěvek od tomp Zobrazit poslední příspěvek
  10. 5. 2020 13:04
 • MAI059 Pravděpodobnost a statistika
  Zavedení základních pojmů a metod teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky a příklady jejich aplikací. Jedná se zejména o pojem pravděpodobnosti, náhodné veličiny a jejího rozdělení, nezávislosti, náhodného výběru a jeho popisných charakteristik, konstrukci odhadů, testování hypotéz, náhodné generátory. Důraz je kladen na praktické použití metod s využitím dostupného statistického software.
  129 Témata
  672 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Soggir Zobrazit poslední příspěvek
  3. 3. 2020 12:53
 • SWI099 Administrace Systemu Windows
  Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy správy operačních systémů Microsoft Windows tak, aby byli schopni pro konkrétní případ nalézt správnou volbu systému, navrhnout odpovídající síťové řešení a toto řešení zavést a udržovat. Kapacita cvičení (tj i možnosti získat zápočet) bude z technických důvodů omezena.
  35 Témata
  193 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Teofil Zobrazit poslední příspěvek
  21. 6. 2012 12:45
 • SWI015 Programování v Unixu
  Programování v UNIXu. Cvičení probíhá v laboratoři UNIX a poskytuje posluchačům průpravu v programování v jazyce C v prostředí UNIX.
  25 Témata
  55 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Jenda_ Zobrazit poslední příspěvek
  4. 2. 2016 04:10
 • SWI098 Principy překladačů
  Úvodní kurz překladačů se soustřeďuje zejména na teoretické i praktické základy konstrukce přední části překladače. Součástí předmětu je i cvičení zaměřující se na základy práce s nástroji pro konstrukci překladačů. Po absolvování tohoto kurzu bude posluchač schopen sestrojit vlastní překladač do mezikódu nebo jiného jazyka.
  98 Témata
  1370 Příspěvky
  Poslední příspěvek od mmrmartin Zobrazit poslední příspěvek
  22. 10. 2017 21:00
 • Ostatní
  Každý neuvedený předmět
  93 Témata
  314 Příspěvky
  Poslední příspěvek od borek Zobrazit poslední příspěvek
  27. 2. 2021 13:10
 • DBI007 Organizace a zpracování dat I
  Logické a fyzické schéma souboru, logický a fyzický záznam. Základní databázové operace. Hierarchie pamětí, magnetická páska, magnetický disk, RAID, jukebox. Halda, sekvenční soubor, index-sekvenční soubor, indexovaný soubor. Bitové indexy. Jednoduchá hašovací schemata. Perfektní hašování. Dynamické hašování, skupinové štěpení stránek. Hašovací schemata na částečnou shodu. B-stromy, B+-stromy. B*-stromy, (a,b)-stromy. Srovnání paralelního přístupu pomocí B-stromů a (a,b)-stromů. Struktury pro vícerozměrnou indexaci: VB-stromy, vícerozměrná mřížka. n-cestný algoritmus třídění.
  81 Témata
  615 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Sejsel Zobrazit poslední příspěvek
  5. 2. 2020 23:34
 • MAI062 Algebra I
  První část základního kursu algebry je věnována základním algebraickým pojmům a strukturám. Míní se tím zejména pojmy uzávěrový systém, operace, algebra, homomorfismus, kongruence, uspořádání, dělitelnost, a struktury jako svazy, monoidy, grupy, okruhy a tělesa. V kursu se též věnuje pozornost modulární aritmetice a konstrukci konečných těles.
  76 Témata
  305 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Lukaskub Zobrazit poslední příspěvek
  16. 2. 2021 12:48
 • PGR003 Počítačová grafika I
  Přednáška pokrývá základy 2D i 3D počítačové grafiky algoritmy pro kreslení a ořezávání v rovině, použití a zobrazování barev, zvětšování barevného rozlišení, kódování obrazu a rastrové grafické formáty, lineární transformace a projekce, metody reprezentace a zobrazování 3D scén, algoritmy výpočtu viditelnosti. Přednáška je doplněna cvičením - výroba modulů do knihovny JaGrLib v jazyce Java. V letním semestru na ni navazují přednášky pro vážnější zájemce Počítačová grafika II (PGR004) a Pokročilá 2D počítačová grafika (PGR007).
  64 Témata
  153 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Elen Eresiel Zobrazit poslední příspěvek
  3. 2. 2020 17:51
 • SWI090 Počítačové sítě I
  První semestr základního kurz počítačových sítí se zaměřením na referenční model ISO/OSI.
  27 Témata
  90 Příspěvky
  Poslední příspěvek od jajaja Zobrazit poslední příspěvek
  22. 1. 2020 14:59
 • TIN066 Datové struktury I
  Přednáška navazuje na přednášky Algoritmy a datové struktury I a II a Programování I a II bakalářského studia. Bude věnována dvěma základním datovým strukturám, hašování a $(a,b)$-stromům (tato struktura se také nazývá $B$-stromy). Popisují se zde základní vlastnosti těchto struktur a jejich složitost. Na závěr přednášky se provede stručné zhodnocení třídicích algoritmů.
  101 Témata
  443 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Quake Zobrazit poslední příspěvek
  26. 1. 2021 13:51
 • TIN062 Složitost I
  Základní přednáška o teorii složitosti algoritmů. Zhruba první polovina přednášky je věnována studiu složitosti konkrétních algoritmů různých typů (grafové, rozděl a panuj, hladové na matroidech) pracujících v polynomiálním čase. Složitost je zkoumána jak "klasicky" (složitost v nejhorším případě), tak amortizovaně. Druhá polovina přednášky je pak věnována studiu třídy NP, polynomiální převoditelnosti problémů a důkazům NP-úplnosti problémů. Závěr přednášky je věnován tématům souvisejícím se studiem NP-úplnosti: pseudopolynomiálním algoritmům a silné NP-úplnosti, početním úlohám a třídě #P.
  95 Témata
  427 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Vin Zobrazit poslední příspěvek
  19. 3. 2015 11:03
 • TIN064 Vyčíslitelnost I
  Základní přednáška z teorie algoritmů a efektivní vyčíslitelnosti. Turingovy stroje. Částečně rekurzivní funkce. Rekurzivní a rekurzivně spočetné množiny. Algoritmicky nerozhodnutelné problémy. Věta o rekurzi. Kreativní množiny.
  76 Témata
  254 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Jookyn Zobrazit poslední příspěvek
  3. 2. 2014 11:30
 • MAI060 Pravděpodobnostní metody
  Prohloubení poznatků z bakalářského kursu Pravděpodobnost a statistika a jejich rozšíření o základy dalších disciplín teorie pravděpodobnosti, zejména o teorii a využití Markovových řetězců, teorii front, teorii spolehlivosti a teorii informace.
  66 Témata
  152 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Feller & Ross Zobrazit poslední příspěvek
  27. 4. 2019 08:17
 • SWI004 Operační systémy
  Předmět poskytuje informace o architektuře operačních systémů a funkcích správy procesů, správy paměti, ovladačů periferií, systémů souborů, sítí, bezpečnosti. Všechny funkce jsou ilustrovány na současných operačních systémech, implementace vybraných funkcí je procvičována tvorbou výukového operačního systému.
  14 Témata
  82 Příspěvky
  Poslední příspěvek od CiTrus Zobrazit poslední příspěvek
  18. 1. 2017 23:25
 • SWI106 Administrace Unixu
  Tento kurs je zameřen na seznamení se základními koncepty a administratorským nářadím nutným pro administrování víceuživatelského síťového počítače pod operačním systémem *nix. Bude pokryta instalace a administrace několika *nix systémů (rodina BSD, Linux). Konfigurace démonů (apache, sendmail, bind, etc.). Konfigurace firewallu a NAT
  10 Témata
  22 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Alesak Zobrazit poslední příspěvek
  31. 1. 2013 13:16
 • Ostatní
  Co se jinam nevejde
  106 Témata
  189 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Quake Zobrazit poslední příspěvek
  26. 1. 2021 13:59
 • NTIN090 Základy složitosti a vyčíslitelnosti
  69 Témata
  165 Příspěvky
  Poslední příspěvek od jajaja Zobrazit poslední příspěvek
  6. 10. 2020 20:43
 • OPT042 Programování s omezujícími podmínkami
  Přednáška podává přehled o technikách programování s omezujícími podmínkami. Zaměřena je na algoritmy splňování podmínek a na problematiku řešení příliš omezených systémů podmínek. Zabývá se také praktickým využitím omezujících podmínek při řešení reálných problémů.
  16 Témata
  25 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Kalthar Zobrazit poslední příspěvek
  15. 1. 2020 06:59
 • AIL002 Neuronové sítě
  25 Témata
  54 Příspěvky
  Poslední příspěvek od regina Zobrazit poslední příspěvek
  26. 1. 2018 15:39
 • AIL025 Evoluční algoritmy I
  17 Témata
  39 Příspěvky
  Poslední příspěvek od mnaukal Zobrazit poslední příspěvek
  22. 1. 2021 11:53
 • AIL069 Umělá inteligence I
  15 Témata
  29 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Quake Zobrazit poslední příspěvek
  12. 1. 2021 14:05
 • NDBI001 Dotazovací jazyky I
  4 Témata
  11 Příspěvky
  Poslední příspěvek od Speedding Zobrazit poslední příspěvek
  4. 2. 2020 11:18
 • TIN070 Testování software
  1 Témata
  21 Příspěvky
  Poslední příspěvek od david1 Zobrazit poslední příspěvek
  5. 6. 2015 00:20
 • NDBI027 Datové sklady a analytické metody pro Business Intelligence
  3 Témata
  17 Příspěvky
  Poslední příspěvek od peterblack Zobrazit poslední příspěvek
  21. 1. 2014 11:07
 • NDBI034 Vyhledávání multimediálního obsahu na webu
  2 Témata
  2 Příspěvky
  Poslední příspěvek od peterblack Zobrazit poslední příspěvek
  13. 3. 2014 10:56
 • Fórum
  Témata
  Příspěvky
  Poslední příspěvek
 • NPRG023 Softwarový projekt
  Cílem předmětu je naučit studenty týmové práci na větším softwarovém projektu. Probíhá seminární formou v rozsahu obvykle 2 hodiny týdně, a to zpravidla po dobu jednoho akademického roku. Práci na projektu lze zahájit od zimního nebo od letního semestru (s přesahem do dalšího školního roku). Projekt je zakončen veřejnou obhajobou. Předmět je možné zapsat kdykoliv během akademického roku (zapisuje se až v době, když se předpokládá konání obhajoby), během celého studia ho však lze zapsat maximálně dvakrát.
  52 Témata
  95 Příspěvky
  Poslední příspěvek od bubyx Zobrazit poslední příspěvek
  6. 2. 2019 22:02

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron